Komponen Sistem Otot Rangka

Jawab soalan-soalan berikut.

Pilih mana-mana jawapan yang betul.